Gawędo-kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza – Tarnów, 7 marca 2012
Wysłuchaj, warto. Zrozumiesz własne błędy popełnione względem partnera/-ów.

Reklamy