Atrakcyjność dla każdego oznacza coś innego. Zwykle mówiąc o atrakcyjności mamy na myśli wygląd zewnętrzny. Jest on owszem ważną składową atrakcyjności konkretnej osoby, ale nie jedynym jej wyznacznikiem. Oprócz zewnętrznych cech, dużą rolę w ocenie atrakcyjności przywiązujemy do cech psychologicznych i statusu społecznego.

Znaczenie tych cech zmienia się wraz z wiekiem oraz jest różne w przypadku kobiet i mężczyzn. Ktoś wydaje nam się fizycznie atrakcyjny wtedy, kiedy jego ciało jest zbudowane symetrycznie i ma wykształcone cechy charakterystyczne dla danej płci, które świadczą o jego zdrowiu i kondycji fizycznej. Natura nadal determinuje nas do wybierania partnerów najlepszych i najsilniejszych. Oprócz odpowiedniej budowy ciała liczą się także cechy psychiczne i status społeczny.

Cechy psychologiczne odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ decydują o tym, jak będzie wyglądała relacja z taką osobą. Status społeczny świadczy także o atrakcyjności, w szczególności w przypadku mężczyzn. Związane jest to z genetycznym dziedzictwem — lepszy status społeczny jest wyznacznikiem siły i inteligencji konkretnego kandydata.

Czy atrakcyjność to tylko długie nogi, duże oczy i piękny, biały uśmiech, czy może też elementy naszego wnętrza, które sprawiają, że jesteśmy postrzegani przez innych jako osoby atrakcyjne?

Reklamy