8 grudnia to święto Marii, Maryś…

.
Maria – imię żeńskie pochodzenia hebrajskiego מרים Miriam, które oznacza „być pięknym lub wspaniałym”. To imię otrzymują także mężczyźni, np. José Maria Escriva de Balaguer, Maksymilian Maria Kolbe, Bronisław Maria Komorowski, Jean-Marie Le Pen. Imię Maria dodają do swoich imion kapłani kościoła mariawickiego. Obecnie jest to trzecie co do popularności imię w Polsce[1], noszone przez ponad 750 tys. osób. Wśród imion nadawanych nowo narodzonym dzieciom, Maria w 2009 r. zajmowała 21. miejsce w grupie imion żeńskich[2].

Maria jest biblijnym imieniem matki Jezusa Chrystusa. Aż do XIX w. w Polsce dzieciom nie nadawano raczej tego imienia, było ono bowiem zarezerwowane właśnie dla Matki Boskiej. Zamiast tego dziewczynki nazywano imieniem Marianna lub Maryna. Wyłącznie w odniesieniu do matki Chrystusa we współczesnej polszczyźnie używana jest często oboczna, archaiczna forma imienia – Maryja. Inne powstałe formy Marii to: Mariola, Maryla, Marita, Marzena, Marlena (przez połączenie Marii i Magdaleny) i Marietta (francuskie zdrobnienie).

Zagraniczne formy: Miriam, Mary, María, Marie, Mariel, Marion, Marien, Marylin, Marilyn, Maura.

Maria imieniny obchodzi sześćdziesiąt dwa razy w roku, ale moja babcia obchodziła 8 grudnia i ta data jest mi bliska.

Najlepsze życzenia składamy wszystkim Mariom, Marysiom,Mariannom, Marylom, Maritom, Marzenom, Marlenom (przez połączenie Marii i Magdaleny) i Mariettom.
Wszystkiego naj, naj, naj… a zdrowia i szcżęścia najwięcej.
A zwłaszcza pogody ducha i dużo mułłości.

Reklamy