Karnawał 2014 zakończy się dopiero 1 marca !

Bawcie się pysznie, ale pamiętajcie, że ostatni tydzień karnawału to czas wytężonej pracy swatów i swatek, profesjonalnie albo po amatorsku zajmujących się kojarzeniem par kawalerów i panien, a także wdowców i wdów, i nakłanianiem ich do związków matrymonialnych.

Widomym sukcesem dziewosłębów były zaręczyny skojarzonych par: zaręczały one uroczyście, że po wymaganym okresie narzeczeństwa zmienią stan cywilny, zawierając małżeństwo; kończyło się tedy swatanie i karnawałowe bale czy reduty, gdyż to, co dało się skojarzyć, zostało już skojarzone.

Tym, którzy nie korzystają z usług swatek, biur matrymonialnych lub nie bywają na balach karnawłowych pozostaje kojarzenie astrologiczne…

Reklamy