Dziś stuknęło nam dwa lata, a powstało w tym czasie ponad 500 wpisów !

Takie gratulacje otrzymaliśmy od WordPress’a:

Happy Anniversary !

anniversary-1x

You registered on WordPress.com 2 years ago !

Thanks for flying with us. Keep up the good blogging !

Reklamy