… kocią łapę ?

„Keep calm and don’t kocia łapa”

Ze statystyk kościelnych wynika, że w niektórych diecezjach aż 80 proc. par żyje w konkubinacie. Takie związki od dawna określane są „na kocią łapę”, jako związki nietrwałe, w których „każdy sobie rzepkę skrobie”, gdzie dwie osoby żyją pod jednym dachem, ale każda osobno, bez zobowiązań, zaspokajając swoje potrzeby.

Więcej…

Nazywają je różnie – na kocią łąpę, na kartę rowerową, na słowo honoru. To ostatnie określenie brzmi i tak najszlachetniej. A co tak naprawdę oznacza życie bez ślubu ?
Z czego wynika ?

Reklamy