Zanim dotrze ich więcej, bo głupcy wpuszczą ich do Polski, poznajmy nieco tych „uchodźców”. Zanim zaczną się z nimi kłopoty. Podobnie jak większość Europejczyków, mamy bladą wiedzę na ten temat.

imigranci_625

Islam (arab. الإسلام ; al-islām) — religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie[1][2]. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.
Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu. Apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często słowo islam od słowa salām — pokój. Celem islamu i nauczania proroka Mahometa (Muhammada) było połączenie wszystkich ludzi w jedną wielką rodzinę muzułmańską. Przesłanie początkowo głoszone było głównie wśród przedstawicieli plemion arabskich, z czasem jednak rozpowszechniło się na całym świecie. Obecnie Arabowie stanowią od 25% do 35% wyznawców islamu.
Islam ma wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem. Zgodnie z nauką Mahometa objawienie przekazane Żydom i Chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały stopniowo objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela (arab. Dżibril) pomiędzy 610 r. n.e., a jego śmiercią 8 czerwca 632 roku. Podstawę islamu tworzy pięć zasad i obowiązków muzułmanina: wyznanie wiary w jedynego Boga (szahada), pięciokrotna modlitwa w ciągu doby, post w miesiącu ramadan, jałmużna na rzecz ubogich i pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu.
Za ostatniego proroka islam uznaje Mahometa, a za ostatnią objawioną księgę — Koran. Przed Mahometem Allah miał zesłać wielu innych proroków, wśród nich Adama, Abrahama (arab. Ibrahim), Mojżesza (arab. Musa) i Jezusa (arab. Isa). Islam jest uważany przez wyznawców za trzecią (po judaizmie i chrześcijaństwie) i ostateczną religię objawioną.
Ortodoksyjny islam dzieli się na 3 główne odłamy: sunnicki, szyicki i charydżycki.

.

.

.

Reklamy