… odchudzaniu.

Otyłość to choroba cywilizacyjna o rozmiarach epidemii. Z roku na rok wzrasta liczba ludzi otyłych i gołym okiem widać, że problem ten dotyczy również polskiego społeczeństwa. Na ironię zakrawa fakt, że… więcej

.
Jeśli już musimy „małe co nieco” chapnąć, to pamiętajmy, że proces trawienia jest niezwykle złożony, wymaga zatem inteligentnego zarządzania. W naszym ciele istnieją więc dwa ośrodki inteligencji: mózg i jelita… więcej

Reklamy