Czym jest woda i jak kluczową rolę pełni w naszym życiu, będąc nośnikiem informacji we wszelkich bio-komputerach, jeżeli uznać za takie organizmy żywe i całą planetę.

.
Woda jest ważną składową Natury, bez niej powstanie i funkcjonowanie istot żywych byłoby niemożliwe. Często nie doceniamy jej roli i nie szanujemy tego wspólnego skarbu. A wody zdrowej i zdatnej do picia jest coraz mniej.

Reklamy