Jeśłi prowadzisz ciekawy blog, a zwłaszcza o tematyce zbliżonej do prezentowanej, masz tu możliwość zamieszczenia linku, ale tylko na zasadzie wzajemności.
Nie zamieszczenie w ciągu tygodnia linku wzajemnego uznamy za brak chęci do dalszej współpracy.

W komentarzach poniżej proszę podawać linki do swoich blogów wraz z ich krótkim opisem. Pogrupujemy je tematycznie i zamieścimy, a najciekawsze dodatkowo wyeksponujemy.

Wszelkie inne, a zwłaszcza o charakterze czysto marketingowym, nie będą brane pod uwagę. Podobnie jak zamieszczane w innych komentarzach.

Reklamy