… która jest płaska, a nie kulista i wirująca !

Dla większości ludzi wierzących w kulistość Ziemi ta wiadomość jest szokiem i niewątpliwie będą protestować, a nawet pukać się w czoło. Dlatego, że tak ich zaprogramowano już w szkole podstawowej. Poza tym ludzie nie chcą znać prawdy, nie szukają jej i nie chcą myśleć samodzielnie. Zamiast tego wolą oddać się tym samym, starym wyobrażeniom, które są dla nich wygodne.

Największy zbiór rzekomych „dowodów na wirującą kulę ziemską”, jakie można znaleźć w NASA to tylko 10, z których wszystkie zostały obalone w poniższym filmie.
Więc oto 20 razy więcej dowodów, których twój rząd nigdy ci nie dał, byś nadal wierzył, że żyjesz na wirującej planecie w formie kuli.
Proszę usiąść z przyjaciółmi i rodziną, aby obejrzeć ten najważniejszy film dokumentalny i podzielić się nim na wszystkich swoich kontach w mediach społecznościowych, abyśmy mogli obudzić ludzkość z tego największego oszustwa i matki wszystkich spisków!

Oto 200 dowodów, że Ziemia NIE jest wirującą kulą… w nieco ponad 2 godziny!
Link do oryginału w języku angielskim

200 Dowodów że Ziemia Nie Jest Wirującą Kulą

.
Aby dowiedzieć się więcej o płaskiej i stacjonarnej planecie Ziemi warto odwiedzić Forum Płaska Ziemia

Więcej informacji w języku angielskim: Eric Dubay

W Bibli też zawartych jest kilka super potwierdzeń, podam jedno: „Joz 10:12-13 – Rzekł Jozue w obecności Izraelitów: Stań Słońce, nad Gibeonem! I ty, Księżycu, nad doliną Ajjalonu! I zatrzymało się Słońce, i stanął Księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego: Zatrzymało się Słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu?

Płaska Ziemia w Piśmie Świętym

.
Płaska Ziemia – pory roku

.
NASA i współczesna astronomia twierdzą, że ścieżki gwiazd na półkuli południowej obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy na północy obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i stanowi to pozytywny dowód dla ich pędzącej kuli – Ziemi.

W rzeczywistości jednak Ziemia jest rozbudowaną płaską płaszczyzną, a wszystkie gwiazdy i inne ciała niebieskie obracają się ze Wschodu na Zachód wokół Gwiazdy Polarnej, jedynej nie ruszającej się gwiazdy na niebie, położonej idealnie w linii bezpośrednio nad Biegunem Północnym. Tak zwany „Biegun Południowy” i Gwiazda Południa „Sigma Octantis”, to mity – kompletne fabrykacje, które mają pomagać w promowaniu modelu kuli. Następujący film ujawnia całe oszustwo i wyjaśnia szczegółowo, jak szlaki gwiazdy działają na płaskim modelu Ziemi.

Ruchy Gwiazd Wyjaśnione (Płaska Ziemia)

.
Więcej informacji

Historia Płaskiej Ziemi

Reklamy