Strona główna

Żyjemy na planecie…

15 Komentarzy

… która jest płaska, a nie kulista i wirująca !

Dla większości ludzi wierzących w kulistość Ziemi ta wiadomość jest szokiem i niewątpliwie będą protestować, a nawet pukać się w czoło. Dlatego, że tak ich zaprogramowano już w szkole podstawowej. Poza tym ludzie nie chcą znać prawdy, nie szukają jej i nie chcą myśleć samodzielnie. Zamiast tego wolą oddać się tym samym, starym wyobrażeniom, które są dla nich wygodne.

Największy zbiór rzekomych „dowodów na wirującą kulę ziemską”, jakie można znaleźć w NASA to tylko 10, z których wszystkie zostały obalone w poniższym filmie.
Więc oto 20 razy więcej dowodów, których twój rząd nigdy ci nie dał, byś nadal wierzył, że żyjesz na wirującej planecie w formie kuli.
Proszę usiąść z przyjaciółmi i rodziną, aby obejrzeć ten najważniejszy film dokumentalny i podzielić się nim na wszystkich swoich kontach w mediach społecznościowych, abyśmy mogli obudzić ludzkość z tego największego oszustwa i matki wszystkich spisków!

Oto 200 dowodów, że Ziemia NIE jest wirującą kulą… w nieco ponad 2 godziny!
Link do oryginału w języku angielskim

200 Dowodów że Ziemia Nie Jest Wirującą Kulą

.
Aby dowiedzieć się więcej o płaskiej i stacjonarnej planecie Ziemi warto odwiedzić Forum Płaska Ziemia

Więcej informacji w języku angielskim: Eric Dubay

W Bibli też zawartych jest kilka super potwierdzeń, podam jedno: „Joz 10:12-13 – Rzekł Jozue w obecności Izraelitów: Stań Słońce, nad Gibeonem! I ty, Księżycu, nad doliną Ajjalonu! I zatrzymało się Słońce, i stanął Księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego: Zatrzymało się Słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu?

Płaska Ziemia w Piśmie Świętym

.
Płaska Ziemia – pory roku

.
NASA i współczesna astronomia twierdzą, że ścieżki gwiazd na półkuli południowej obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy na północy obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i stanowi to pozytywny dowód dla ich pędzącej kuli – Ziemi.

W rzeczywistości jednak Ziemia jest rozbudowaną płaską płaszczyzną, a wszystkie gwiazdy i inne ciała niebieskie obracają się ze Wschodu na Zachód wokół Gwiazdy Polarnej, jedynej nie ruszającej się gwiazdy na niebie, położonej idealnie w linii bezpośrednio nad Biegunem Północnym. Tak zwany „Biegun Południowy” i Gwiazda Południa „Sigma Octantis”, to mity – kompletne fabrykacje, które mają pomagać w promowaniu modelu kuli. Następujący film ujawnia całe oszustwo i wyjaśnia szczegółowo, jak szlaki gwiazdy działają na płaskim modelu Ziemi.

Ruchy Gwiazd Wyjaśnione (Płaska Ziemia)

.
Więcej informacji

Historia Płaskiej Ziemi

Reklamy

Co wiesz o…

1 komentarz

… znaczeniu symboli wielkanocnych ?

Każde święta są związane z symbolami i rekwizytami. Umieszczanie ich w przestrzeni nas otaczającej tworzy specyficzny nastrój tych świąt.

Wiele tych dawnych rekwizytów, symboli pozostało do dziś, chociaż ma inny wymiar, inne znaczenie, a niejednokrotnie ich znaczenie symboliczne nam umyka.

Część symboli Wielkanocy wywodzi się ze zwyczajów proweniencji starosłowiańskiej, potem pojawiła się ich interpretacja chrześcijańska.

Symbolem jednoznacznie chrześcijańskim jest uosabiający Jezusa – Baranek Paschalny.


Ale już w przypadku nieodłącznego składnika święconki – jajek, czy też zajączka, sprawa jest bardziej złożona.

Przez wiele lat Kościół zabraniał jedzenia jajek na Wielkanoc.


Jajko jednoznacznie nam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi w formie pisanki. Ale pamiętajmy, że jeszcze 200 lat po wprowadzeniu chrześcijaństwa, Kościół zabraniał spożywania w okresie świąt wielkanocnych jajek, dopatrując się – poniekąd słusznie – we wszelkich działaniach związanych z jajkami praktyk magicznych.

Jajko uchodziło kiedyś za bardzo mocny apotropeion, czyli przedmiot chroniący przed złem i chorobami. Długo utrzymywało się przekonanie, że wpatrując się w jajko można przerzucić na nie wszelkie schorzenia, potem należało je zostawić na rozstaju dróg. Jeśli ktoś znalazł tam jajko, nigdy go nie podnosił.

Kiedy Kościół zezwolił na to, by jajka spożywano, wprowadzono zwyczaj ich święcenia. Pierwotnie jajka były kraszone tylko na kolor czerwony.
Czerwień to kolor krwi, esencji życia, odrodzenia. To oczywiste nawiązanie do zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Kolor czerwony w wielu kulturach ma podobne znaczenie – to kolor walki, zwycięstwa, triumfu, władzy królewskiej. Chrystus pokazywany jest w wyobrażeniach ikonograficznych nad otwartym grobem, z czerwoną chorągwią, w szkarłatnym, królewskim płaszczu.

Zając jest symbolem zdecydowanie świeckim, postać ta towarzyszyła obchodom Wielkanocy, szczególnie w tych regionach Polski, gdzie oddziaływała kultura germańska – na Górnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazurach. Jest tu związek ze starogermańską boginią płodności i przyrody Ostarą, którą sobie wyobrażano, jako piękną kobietę w otoczeniu zielonej rozkwitającej przyrody, różnych kurek, zajączków, ale często też z głową zająca. Zając bowiem to symbol płodności, symbol rozwijającego się życia, jurności.

Materia

2 Komentarze

Temat, któremu  poświęcam ten wpis jest odpowiedzią na komentarz Lisa do wpisu pt. „To zła wiadomość…”.

Jeśli poprzednio napisałam, że fizyka zajmuje się materią, to miałam na myśli każdy aspekt tego pojęcia: na poziomie klasycznym, kwantowym i kosmicznym. Również miałam na myśli energię. Bo, energia to tylko inna forma istnienia masy i odwrotnie.

Jeśli nawet mówimy o innym sposobie opisywania w fizyce klasycznej, relatywistycznej czy kwantowej, to ciągle są to opisy materii (energii, pola).

1

Materia (z def. ) –  to ogół istniejących przedmiotów fizycznych, poznawalnych zmysłami w sposób bezpośredni lub pośredni, za pomocą przyrządów lub skutków; w ujęciu filozoficznym wszystko co istnieje w czasie i przestrzeni, obiektywna rzeczywistość niezależna od świadomości.

Materię możemy rozumieć na różne sposoby. W różnych działach fizyki i innych nauk przyrodniczych używa się kilku różnych definicji materii.

A więc materia, to:

  • wszystkie obiekty, o różnej od zera masie spoczynkowej,
  • wszystkie obiekty złożone z elementarnych fermionów (fermiony są cząstkami elementarnymi „materii”, natomiast bozony przenoszą oddziaływania),
  • wszystkie obiekty złożone z tej, z dwu (o identycznej masie i czasie życia, ale o przeciwnym znaku ładunku elektrycznego oraz wszystkich addytywnych liczb kwantowych), odmian cząstek elementarnych, która przeważa w naszej okolicy Wszechświata,
  • wszystkie obiekty wytwarzające grawitację i jej podlegające, czyli o nie zerowej energii.

Najszerszą definicją jest, oczywiście, ta ostatnia. Dzięki niej można mówić o potwierdzeniu przez fizykę współczesną prawa zachowania materii, w postaci zasady zachowania energii.

Fizyka cały czas się rozwija. To, że nie możemy czegoś teraz wyjaśnić, nie oznacza, że kiedyś tego nie odkryjemy. Od materii do energii przechodzono stopniowo. Nawet fizykom trudno jest zdefiniować energię. Tym bardziej, że w przyrodzie występuje pod wieloma postaciami.

Galileusz był pierwszym, który zauważył, że energia może się przekształcać z jednego rodzaju w drugi. Może być także magazynowana w postaci różnych rodzajów energii, np. energii sprężystości, energii cieplnej czy energii chemicznej. Może być transmitowana w postaci fal elektromagnetycznych jako światło lub fale radiowe.

Albert Einstein odkrył, że jedną z dostępnych form energii jest masa. Zatem masa i energia są sobie równoważne.

2

Energię wykorzystujemy w różnych dziedzinach życia i przemysłu. Mówimy o wytwarzaniu energii, ale w rzeczywistości jest ona przekształcana z jednego typu w inny. I tu dochodzimy do tak ważnej w fizyce zasady zachowania energii, która mówi, że: Całkowita ilość energii pozostaje niezmieniona, ale może przybierać różne formy.

Zasada zachowania dotyczy również pędu i momentu pędu. I są to podstawowe zasady fizyki, również fizyki współczesnej.

Jeśli odróżniamy od siebie fizykę klasyczną, fizykę relatywistyczną czy fizykę kwantową, to tylko dlatego, że poszerza nam się obraz Wszechświata. Wiemy więcej i potrafimy wszystko szerzej i bardziej obiektywnie opisać. Co nie znaczy, że wiemy już wszystko i nasz obraz Wszechświata nie będzie się już zmieniał.

Wróćmy jednak do równoważności masy i energii. Kluczowym momentem było wyjaśnienie przez A. Einstein’a zjawiska fotoelektrycznego. Zjawisko to polega na tym, że w metalach oświetlonych światłem niebieskim lub ultrafioletowym pojawia się prąd elektryczny, czyli poruszające się elektrony. Einstein pokazał, że światło może zachowywać się jednocześnie jak strumień kulek – fotonów oraz jak fala ciągła. Dzisiaj wiemy nawet, że światło zachowuje się tak jakby wiedziało, czy ma być falą czy cząstką – w zależności od sytuacji.

3

Einstein wyjaśnił zjawisko fotoelektryczne w 1905 roku, a w 1924 L V. de Broglie zasugerował teorię, że cząstki materii mogą zachowywać się jak fale. Była to hipoteza, która trzy lata później została potwierdzona doświadczalnie. A więc idea fal materii, w postaci dualizmu korpuskularno – falowego, stała się teorią uniwersalną.

Najlepszym przykładem tego, że masa zamienia się w energię jest emitowanie przez Słońce energii w postaci promieniowania. Okazuje się, że w każdej sekundzie na skutek promieniowania Słońce traci ok. 4 tony swojej masy. Oczywiście w porównaniu z masą Słońca jest to drobinka, ale dla nas to wcale nie jest mało.

Skoro jednak masa może zamienić się w energię, to i odwrotnie – energia może się zamienić w masę. A więc masa może pojawić się jak ‚królik z kapelusza’ tam, gdzie wcześniej była wyłącznie energia. I to nie jest magia. Takie procesy zachodzą w akceleratorach cząstek, np. w CERN – Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych, gdzie elementy składowe atomów krążą wzdłuż podziemnego toru wyścigowego, a następnie zderzają się ze sobą z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła. W wyniku zderzenia olbrzymia energia ruchu zamienia się w nowe cząstki, które fizycy próbują badać. W miejscu zderzenia te nowe cząstki pojawiają się pozornie z niczego, jak ‚króliki z kapelusza’.

A co z tą fizyką kwantową?  Teoria kwantowa, która powstała w wyniku prób wyjaśnienia i zrozumienia oddziaływania światła z materią, jest w poważnym stopniu niezgodna z całą nauką klasyczną. Mikroskopowy świat atomów i fotonów w niczym nie przypomina makroświata ludzi, zwierząt, drzew i planet. Obiekty mikroświata są miliony razy mniejsze od wszystkiego, co potrafimy dostrzec naszymi zmysłami.

W świecie atomów i fotonów obiekty nie zachowują się w identyczny sposób w identycznych okolicznościach. Słowo „identyczny” oznacza jedynie, że mają identyczną szansę, że zachowają się w pewien określony sposób.

Fizyka klasyczna jest oparta na pewności, natomiast teoria kwantowa jest oparta na niepewności. Jak powiedział Richard Feynman: „Fizyka przestała zajmować się przewidywaniem, co się zdarzy w określonych okolicznościach. Możemy jedynie przewidywać szanse”.

Nie wszystko jest jednak stracone. Gdyby mikroświat był całkowicie nieprzewidywalny, stanowiłby królestwo totalnego chaosu, ale nie jest aż tak źle. Zachowanie atomów i ich ziomków jest wprawdzie nieprzewidywalne, lecz okazuje się, że ta nieprzewidywalność jest przewidywalna 🙂

4

To tyle. Wiem, że nie wyczerpałam tematu, bo są to zagadnienia, którymi zajmują się odrębne działy fizyki, a poszczególni naukowcy specjalizują się w zagadnieniach o wąskim zakresie. W dzisiejszych czasach nie można być specjalistą od wszystkiego, a wykształcenie nas uczy, w jaki sposób szukać wiedzy, która w danym momencie nas interesuje czy jest nam potrzebna, rozumieć to, co czytamy i umieć z tej wiedzy skorzystać.

Wiara

6 Komentarzy

f05ac3be2637443f617d95a3adb384c5

Są różne rodzaje wiary. Wiara nie wymaga weryfikacji – jest niezależna od prawdy.

W naszej kulturze sens słowa „wiara” został sprowadzony do jednego wymiaru – religijnego.  A przecież tego słowa używamy w różnych kontekstach.

Wiara wymaga woli, głównie woli podyktowanej przez własny lub cudzy interes, albo cel. Ktoś w coś wierzy, bo chce, żeby istniało to, w co wierzy lub by stało się to, czego oczekuje.

Wiara powoduje że to, co dla jednych jest tylko hipotezą, dla innych jest stanem faktycznym. Jeśli ktoś wierzy w istoty nadprzyrodzone, to wystarczy tym istotom stworzyć obraz lub rzeźbę, i już nasza wiara i wyobraźnia materializują się.

Wiara dotyczy sytuacji, gdy brak jest wiedzy. Gdy pojawiają się fakty i dowody, wiara jest już niepotrzebna. Jak się już coś wie, to nie trzeba wierzyć. Przeważnie wierzy się w to, czego się nie wie, w to, co człowiek sobie wyobraża lub w to, czego się domyśla.

Przedmiot wiary jest też przeważnie obdarzony uczuciem, dzięki temu więź z przedmiotem kultu jest głębsza i zbudowana na zaufaniu. Wiara z reguły wykracza poza rozum, gdyż poznanie przedmiotów wiary nie jest możliwe za pomocą rozumu.

Wiara wymaga też absolutnego przekonania, które wcale nie musi być uzasadnione racjonalnie. Wystarczy odwołać się do intuicji, do przeświadczenia czy do emocji. Wiara opiera się na wyobraźni. Nie ma dla niej miejsca tam, gdzie obraz świata wynika z naukowego poznania.

Kiedy coś jest pewne i udowodnione, to wiara jest niepotrzebna. Wierzyć komuś lub czemuś można tylko wtedy, gdy nie jest się go całkowicie pewnym. Wiara i zaufanie zawsze kryją w sobie niepewność i ryzyko rozczarowania.

Nauka poznaje świat, ale istnieją jeszcze luki w tym poznaniu. I wtedy wkracza wyobraźnia. Np. kiedyś nie potrafiono wyjaśnić, czym jest piorun, dlatego przypisywano mu boską moc. Gdy już wyjaśniono to zjawisko – pojawiła się pewność, i wiara w boską moc wyładowania atmosferycznego przestała być potrzebna.

depositphotos_115111412-stock-photo-religion-science-relationship

Pewne jest jedno –  aby wierzyć lub nie wierzyć, potrzebna jest wolność: wolność myśli i wyobraźni, wolność przekonań, wolność wyboru i podejmowania decyzji.

Szanujmy to!

Każdy ma prawo do wolności nie tylko fizycznej, ale i duchowej. Każdy ma prawo wierzyć w to co chce, jeśli nie czyni krzywdy innym i nie zmusza innych do wyznawania własnych przekonań. A już na pewno swojej wiary czy niewiary nie można opierać na fizyce. Fizyka zajmuje się tylko i wyłącznie światem materialnym, więc nic nam nie powie o Bogu.

Zatem, szanujmy się nawzajem!

 

To zła wiadomość…

12 Komentarzy

… dla grzeszników, niewierzących, udających ateistów i innych dziwaków.

Otóż… Niebo istnieje !
Tak twierdzą świadkowie, których dusze czasowo opuściły ciała i mieli możliwość obserwacji, co dzieje się potem. Wszystko widzieli i słyszeli, ale nie mogli porozumiewać się i nie byli widziani, ani słyszani. W dodatku zapamiętali wiele szczegółóœ, które to potwierdzają. W tym usłyszane rozmowy personelu szpitalnego i członków rodziny. Niektórzy z nich w tym czasie odwiedzali odległe miejsca i bliskie osoby. A nawet odbywali podróż w kosmos i stamtąd obserwowali Ziemię. Przekazane po powrocie opisy zdarzeń i treści słyszanych rozmów potwierdzają, że musiały tam przebywać.
Wszyscy oni opowiadają, że widzieli tunel z oślepiającym światłem w głębi. A nawet postacie bliskich, którzy dawno już odeszli. Po przejściu do innego wymiaru czuli się tam cudownie i absolutnie nie chcieli wracać. Do powrotu skłaniało ich jedynie to, że byli bardzo potrzebni swoim żyjącym bliskim. Albo sprowadzała ich miłość ludzi, którzy ich bardzo kochali.
Po powrocie, który też obserwowali, byli innymi i dużo lepszymi ludźmi.

Niedowiarkom proponuję uważne wysłuchanie ich relacji…

Niebo istnieje – życie po śmierci | film dokumentalny

.
Dusze dobrych ludzi, którzy udowodnili to w poprzednim życiu, po pewnym czasie pojawiają się na Ziemi ponownie. Ale już w nowych ciałach i innych miejscach. Czasem kilkuletnie dzieci pamiętają wiele szczegółów z poprzedniego życia, które można sprawdzić.

Czteroletni Cameron Macauley opowiada z przejęciem historię, której nie mógł wymyślić. Jego matka i badacze reinkarnacji próbują wyjaśnić tę zagadkę…

Chłopiec, który żył już kiedyś | film dokumentalny

.
Takich przypadków jest wiele.
Macie teraz do wyboru opamiętanie się i zawrócenie ze złej drogi, która nie zaprowadzi waszych dusz do Nieba. I bardzo starajcie się mając nadzieje, że jeszcze nie jest dla was za późno.

Jeśli tego nie uczynicie, to nie znajdziecie się na liście do Nieba i nie spotkacie Boga.
A wówczas wasze dusze skierowane będą w przeciwną stronę.

„Kto czyta książki…

4 Komentarze

… żyje podwójnie.”  – Umberto Eco

W stacji TV PLANETE + od dłuższego czasu emitowany jest serial „Świat z góry”. Z lotu ptaka można zobaczyć różne ciekawe miejsca na Ziemi oraz poznać ich historię, i obecną sytuację.

W zeszłym roku wyemitowano również odcinki poświęcone Polsce. Było 12 odcinków pokazujących różne piękne miejsca i tereny w Polsce, np.: Tatry, Bieszczady, Sudety, Słowiński Park Narodowy, Warmia, Mazury czy miasta dolnego biegu Wisły, i inne. O trzynastym, dodatkowym odcinku, mieli zadecydować  widzowie.

I tu było zaskoczenie, bo wygrała mała miejscowość położona w pobliżu Brodnicy – Pokrzydowo. Ponieważ jest to tak mała miejscowość, że nie było by co pokazywać przez pół godziny, więc oprócz Pokrzydowa pokazano również całe Pojezierze Brodnickie i okolice, a z miejscowości : Brodnicę, Kurzętnik, Łąkorek, Golub-Dobrzyń czy Jabłonowo Pomorskie.

.
Dlaczego wygrało Pokrzydowo ?

Popularność tej miejscowości świadczy o tym, że Polacy czytają książki 🙂

Mianowicie, wieś licząca ok. 1000 mieszkańców jest miejscem akcji powieści kryminalnych, których autorką jest młoda pisarka, psycholog z wykształcenia – Katarzyna Puzyńska.

W jej książkach miejscowość nazywa się Lipowo, ale wzorem dla Lipowa było właśnie Pokrzydowo.

Powstało już 8 tomów rozgrywających się w Lipowie, Brodnicy i innych okolicznych miasteczkach i wsiach. Niektóre z nich są fikcyjne, ale osadzone w pięknych krajobrazach Pojezierza Brodnickiego, nad jeziorami Bachotek, Strażym  lub nad Drwęcą.

Książki są powieściami kryminalnymi, ale historie tam przedstawione są osadzone w szerokim kontekście społeczno- obyczajowym. Trzymają w napięciu, pojawiające się liczne wątki są dobrze ze sobą powiązane, a charakterystyczne postacie powodują, że zaczynamy niektóre z nich traktować, jak bliskich przyjaciół.

Tytuły tych książek, to: „Motylek”, „Więcej czerwieni”, „Trzydziesta pierwsza”, „Z jednym wyjątkiem”, „Utopce”, „Łaskun”, „Dom czwarty” i „Czarne narcyzy”. Podobno już w kwietniu pojawi się kolejny tom „Nora”. A ja właśnie skończyłam czytać część siódmą – „Dom czwarty”, a jutro idę wypożyczyć „Czarne narcyzy”.

W książkach tych, oprócz rozgrywającej się bieżącej akcji, można znaleźć wiele ciekawych wiadomości np. z czasów II wojny światowej, z historii szachów lub z innych dziedzin.

W moim przypadku, czytałam wszystkie książki po kolei, od razu, bez czekania na wydanie kolejnego tomu, gdyż dopiero niedawno zakupiono je do mojej biblioteki. Dzięki temu miałam jednak możliwość zaobserwowania, jak rozwijała się sztuka pisania Katarzyny Puzyńskiej. W początkowych częściach drażniły mnie niektóre sformułowania, powtórzenia czy wręcz błędy merytoryczne, np. dotyczące organizacji szkół. Kolejne książki były coraz lepsze, a w tych ostatnich nie mam autorce już nic do zarzucenia.

Zachęcam do czytania historii policjantów z Lipowa każdego, kto lubi dobrą akcję, intrygi pełne zagadek i zwrotów oraz szerokie i bardzo różnorodne tło obyczajowe.

A jeśli uda Wam się trafić na 13 odcinek cyklu „Polska z góry – Pokrzydowo”, to też koniecznie obejrzyjcie.

Ponieważ Pojezierze Brodnickie, to tereny położone całkiem niedaleko Iławy, przedstawię trochę informacji o nich.

Może wybierzecie się w te strony?

Brodnicki Park Krajobrazowy – położony jest na północ od Brodnicy nad Drwęcą, na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Brodnicki Park Krajobrazowy ma powierzchnię ponad 13 tys. ha i obejmuje centralną, najbardziej atrakcyjną pod względem przyrodniczym i krajobrazowym część Pojezierza Brodnickiego.

Polodowcowa rzeźba Parku charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem – pagórkowate obszary moreny przeplatają się z zalesionymi terenami płaskich sandrów, a wszystko to poprzecinane jest głębokimi rynnami polodowcowymi, wśród których najbardziej malownicze są rynny Strugi Brodnickiej i Skarlanki, łączące ciągi jezior. Na obszarze Parku spotkać można niemal 60 jezior o niezwykle ciekawych, wydłużonych kształtach i czystych wodach.

Brodnicki Park Krajobrazowy to wspaniałe środowisko życia dla wielu rzadkich, często objętych ochroną gatunków flory i fauny.

Na terenie Parku powstało aż 7 rezerwatów przyrody, a wśród nich rezerwaty leśne, torfowiskowe i florystyczne. Warto odwiedzić ten osobliwy zakątek i w pełni spokoju zaczerpnąć świeżego powietrza pachnącego lasem i naturą.

Jezioro Bachotek – najbardziej znane na pojezierzu – to malowniczo rozlewające się jezioro w województwie kujawsko – pomorskim, 6 km od Brodnicy. Jezioro leży na terenie Pojezierza Brodnickiego i Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Jezioro Bachotek powszechnie uważane jest za „perłę” Pojezierza Brodnickiego, rozlewa się w dolnym biegu Skarlanki i ma kształt wydłużony z charakterystyczną wyspą w części środkowej, zwaną „Wyspą Skarbów”. Północny i południowy kraniec jeziora oraz przewężenie na wschód od wyspy to płycizny.

Powierzchnia jeziora Bachotek to 211 ha, największa głębokość to ponad 24 m, a średnia głębokość około 7 m. Maksymalna szerokość jeziora to 900 m.

Na wschodnim brzegu Jeziora Bachotek powstało kilka ośrodków wypoczynkowych z możliwością wynajmu łodzi.

jezioro-bachotek-251285

Brodnica – jest stolicą Pojezierza Brodnickiego. Już z daleka widać brodnicką wieżę na ruinach krzyżackiego zamku, który powstał w pierwszej połowie XIV w. i był siedzibą komtura. To ceglana warownia z potężną ośmioboczną wieżą. Tutaj dotarł po bitwie pod Grunwaldem komtur Baldwin Stahl. Ostatkiem sił wspiął się na szczyt wieży, ogłosił klęskę Krzyżaków i skonał. Każdego roku, w rocznicę bitwy, przybywa na białym koniu duch komtura. Zjawa w zbroi wkracza na piętro wieży , obwieszcza upadek krzyżackiej potęgi i znika.

Inny duch, który nawiedza Brodnicę to Anna Wazówna, siostra króla Zygmunta III Wazy. Podobno, za życia gdy tylko mocniej zaświeciło słońce, opuszczała zamek w Golubiu i przenosiła się do pałacu w Brodnicy. Tutaj oddawała się swojej wielkiej pasji – zielarstwu. Zmarła nagle, pochowano ją w podziemiach zamku. Teraz w księżycowe noce jej duch przechadza się po pałacowych komnatach lub zamkowej wieży.

zamek-w-brodnicy-257035

Więcej o Brodnicy możecie przeczytać na stronach:

http://www.brodnica-online.pl/historia_miasto.php

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brodnica

Drwęca –  jest typową rzeką pojezierną. Na całej długości stanowi rezerwat wodny zwany „Rzeka Drwęca”, utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb, a w szczególności dla ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci i certy. Został on powołany w 1961 roku i swoim zasięgiem obejmuje rzekę Drwęcę wraz z niektórymi odcinkami ich dopływów. Jest to najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce o powierzchni chronionej 444,38 ha. Dzięki występowaniu znacznych różnic poziomów pomiędzy Drwęcą i jej dopływami, posiadają one na wielu odcinkach charakter podgórski. Sprzyja to występowaniu rzadkich gatunków ryb i minogów – gatunków preferujących wody o dużym stopniu natlenienia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Więcej: http://www.nowemiasto.com.pl/drweca.htm

Kurzętnik – W miejscowości Kurzętnik niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego znajdują się ruiny zamku krzyżackiego, który był świadkiem niezwykłego wydarzenia. Na widocznej z zamkowej góry malowniczej równinie Drwęcy o mało nie doszło do największej bitwy w historii średniowiecza.

To tutaj na początku lipca 1410 r. Ulrich von Jungingen, wielki mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zamierzał przerwać pochód wojsk króla Władysława Jagiełły idących w stronę Malborka.

Więcej przeczytasz na stronie:

https://ziemialubawska.blogspot.com/2013/02/fascynujace-dzieje-kurzetnika-zwanego.html

Współczesną atrakcją Kurzętnika jest Kurza Góra, czyli raj dla miejscowych narciarzy. Nie musimy jeździć w góry, żeby spędzić wolny dzień na nartach.

Ośrodek narciarski Kurza Góra został oddany do użytku 6 stycznia 2016. W ośrodku znajdują się dwie oświetlone trasy zjazdowe dla narciarzy o długości 550m i 770m z trzema wyciągami talerzykowymi oraz Zimowy Park Rozrywki dla dzieci z wyciągiem taśmowym i trasą zjazdową (oślą łączką) długości 60m, począwszy od sezonu 2017/2018 sztuczne oświetlone lodowisko o powierzchni 800 m2 i tor tubingowy. W ośrodku funkcjonują dwie wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, wypożyczalnia łyżew, serwis sprzętu narciarskiego, szkółka narciarska, dyżurka GOPR, duży parking, Free Box Bar i restauracja. Dojazd do ośrodka od drogi krajowej nr 15 oświetloną asfaltową drogą dojazdową.

Trasy obsługują trzy wyciągi talerzykowe o przepustowości 900 osób/h każdy, oraz taśma transportowa o przepustowości 1200 osób/h.

W sezonie 2017/2018 uruchomiono w ośrodku agregat do wytwarzania sztucznego śniegu, tzw. „Snow Factory”, o wydajności 200 metrów sześciennych śniegu na dobę, pozwalający na jego produkcję przy dodatnich temperaturach powietrza

.
Pokrzydowo – miejscowość leży 9 km na północny-wschód od Brodnicy, na terenie Pojezierza Brodnickiego. Miejscowość wzmiankowana była po raz pierwszy w dokumentach pisanych z 1414 r. po wojnie polsko-krzyżackiej. Obecnie trudno ustalić czas początków osadnictwa w Pokrzydowie, ale wielu badaczy wskazuje na okres dużo wcześniejszy.

Zdaniem niektórych niemiecka nazwa wsi Gottersfeld (Pole Bogów) może sugerować, że mogły się tu we wczesnym średniowieczu odbywać praktyki pogańskie. W czasach krzyżackich Pokrzydowo było wsią czynszową należącą do komturstwa brodnickiego. Po II pokoju toruńskim weszła w skład starostwa brodnickiego. Dopiero z początku XV w. pochodzą pierwsze informacji o istniejącej tu parafii i świątyni p.w. św. Wawrzyńca. Budynek został poważnie uszkodzony w 1414 r. Następnie świątynia czasowo była użytkowana przez protestantów, by ulec ostatecznemu zniszczeniu podczas najazdów szwedzkich. Nowa świątynia pobudowana w 1733 r. spaliła się w 1806 r. Obecną zbudowano w latach 1864-1866.

Zabytki:

– kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1864-66,

– cmentarz przy kościele, 2 poł. XIX w.,

– ogrodzenie murowane, 1866

A to filmik nagrany o wsi Pokrzydowo prawdopodobnie przez mieszkańców:

.
Jeśli zaś chcecie zobaczyć prawdziwe „Lipowo”, posłuchać, jak pracują policjanci z Brodnicy, dowiedzieć się więcej o historii okolic, z których pochodzą Podgórski i spółka, możecie wziąć udział w absolutnie unikatowym wydarzeniu organizowanym przez Czytelników z Brodnicy: „Śladem powieści Katarzyny Puzyńskiej”. Jest to zlot fanów sagi o Lipowie, który odbył się w zeszłym roku, w lipcu, i miejmy nadzieję, że będzie kontynuowany.

10 MARCA…

1 komentarz

… DZIEŃ MĘŻCZYZN

mezczyzna-w-garniturze-z-muszka-337697-article

Panie już miały swoje święto, przyszedł czas na mężczyzn. To święto nie jest tak popularne jak płci przeciwnej, ale pamiętajmy o życzeniach dla mężczyzn z naszego otoczenia i o drobnych upominkach dla najbliższych.  Przyjemnie byłoby też wspólnie poświętować, bo przecież to tylko dwa dni różnicy. Zatem bawcie się dobrze! 🙂

Wszystkim bywającym TU mężczyznom w Dniu Ich Święta składam najserdeczniejsze życzenia.

5fc144e7e4a0be6fb604ed7d9ccffb62

A do tego, podobno,…

5aa0e1ea684f1

I pamiętajcie, że….

Pozdrawiam świątecznie. Wasza Gąska Bazylka.

Older Entries Newer Entries