… Lisa.

Image

Nie wiem, czy wiecie, ale mamy dzisiaj urodziny Szefa. Pozwolę sobie zatem w imieniu własnym i innych czytelników złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe:

Zamiast storczyków stu
bądź stu stubarwnych róż,
chcemy SZEFOWI dać
sto dobrych, ciepłych słów

Sto słów, to życzeń sto,
mających taką moc,
że wnet się spełnią tu
w procentach niemal stu.

Żyj nam sto lat plus VAT,
nie dawaj nam złych rad,
niech przez Twe wszystkie dni,
sto cudnych snów się śni.

Sto stolic w dziesięć lat
od Oslo aż po Rijad,
a do radości miej
powodów sto – nie mniej.

Przyjmij od nas w prezencie także BUKIET ŻYCZEŃ:

.
i STO LAT

.
Zapraszam oczywiście do składania życzeń osobiście.
Może Lis nam trochę zmięknie, gdzie trzeba.

Reklamy